13. veljače 2024.

Održana radionica o zelenoj tranziciji

U prostorima DVD Supetar u Gradu Supetru je 8. veljače 2024. održana prva inovativna interaktivna konferencija i radionica u okviru Akcijskog plana Zelena Splitsko-dalmatinska županija, pod nazivom „Zelenom tranzicijom do održivog razvoja javnog i privatnog sektora otoka Brača – mapiranje interesa i potencijala za financiranje razvoja i unapređenja projekata, proizvoda i usluga“. Na ovom inovativnom, ali i intenzivnom informativno-edukacijskom radnom događanju okupilo se tridesetak predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora s otoka Brača koji su iskazali interes za teme, prilike i mogućnosti zelene tranzicije društva i gospodarstva otoka Brača. 

Ova radionica nastavak je inicijative Splitsko-dalmatinske županije i tvrtke Eupolis grupa d.o.o. koji su zajedničkim naporima izradili Akcijski plan Zelena Splitsko-dalmatinska županija - Akcijski plan za dinamičnu i integriranu zelenu tranziciju Splitsko-dalmatinske županije, koji je usvojen od strane Skupštine Splitsko-dalmatinske županije 7. ožujka 2023. godine kao prvi takav plan u Republici Hrvatskoj. Izradom ovakvog dokumenta Splitsko-dalmatinska županija se pozicionira kao jedan od lidera zelene tranzicije u Hrvatskoj. Akcijski plan uključuje niz mjera te predlaže 14 integriranih i međusobno usko povezanih strateških programa i projekata za zelenu tranziciju Županije. 

Sudionike je pozdravio zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja koji je naglasio odlučnost Županije da Akcijski plan zaista bude okosnica za djelovanje te da Županija bude primjer zelenih inicijativa i projekata u Hrvatskoj i šire. 

Riječima dobrodošlice Gradonačelnica Grada Supetra Ivana Marković je predstavila neka od pionirskih ideja Grada Supetra za zelenu tranziciju otoka Brača, kao što je projekt rekonstrukcije zelene i plave infrastrukture na predjelu Trolokve u Supetru. 

Uvodnu riječ dala je i pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije, Marija Vuković, koja je posebice naglasila potrebu suradnje i aktivnog uključenja dionika u procese zelene tranzicije kako bi se ona uistinu i dogodila. Naglasila je da su ove radionice jedan od prvih koraka u aktiviranju potencijala sinergije dionika javnog, privatnog i civilnog sektora u ostvarenju ciljeva Akcijskog plana.  

Interaktivna radionica omogućila je sudionicima aktivno sudjelovanje u definiranju tema i prioriteta, ali i u povezivanju i umrežavanju dionika oko tema i inicijativa od zajedničkog interesa. Informativno-edukativni dio radionice vodio je Ranko Milić uz potporu ostalih suradnika Eupolis grupe d.o.o. i Splitsko-dalmatinske županije. U radnom dijelu dionici javnog, privatnog i civilnog sektora otoka Brača imali su priliku iznijeti svoje probleme, potrebe, ali i resurse, prednosti i moguća rješenja, inicijative, ideje i projekte. Sudjelovali su predstavnici jedinica lokalne samouprave s otoka Brača, predstavnici komunalnih društava, Lag-a/Flag- a Brač, osnovnih i srednjih škola, Crvenog križa, gospodarskih i turističkih subjekata, poljoprivrednih zadruga i OPG-ova te organizacija civilnog društva. 

Cilj radionice je bio potaći diskusiju predstavnika raznih sektora vezano za moguća rješenja ključnih potreba i problema koje su sami prepoznali, u vidu novih projekata, ulaganja, proizvoda i usluga temeljenih na načelima zelene tranzicije. Svrha ovoga je pokretanje procesa pripreme, razvoja i financiranja ovih inicijativa kako kroz dostupna sredstva EU i drugih vanjskih poticajnih izvora financiranja, ali i kroz moguće komercijalne projekte, odnosno sinergijska rješenja uključenih dionika koja ne zahtijevaju velika ulaganja, a mogu osigurati iskorake od koristi za sve. Prioritetne teme koje su se pokazale ključnima za sudionike su odgoj i obrazovanje za zelenu tranziciju, razvoj mreže zelene, plave, sive (prometne i druge) i digitalne infrastrukture i rješenja, razvoj inovativnih ekoloških poljoprivrednih imanja i sustava podrške i brendiranja lokalnih proizvoda, razvoj turizma posebnih interesa i visoke dodane ekološke, društvene i ekonomske vrijednosti, razvoj ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenih područja prirode na kopnu, obali i u moru te razvoj kružnog gospodarstva s posebnim naglaskom na kružno gospodarenje otpadom. Kao jedan od ishoda radionice je dogovor o nastavku rada na konkretnim inicijativama, ali i organizacija dodatne intenzivne kreativne radionice, kreativnog „hackathona“ ili tzv. „kreathona“ koji bi omogućio detaljno osmišljavanje operativnih i financijskih modela realizacije zelenih inicijativa. 

Ovo je tek prva od sedam planiranih događanja ovog tipa, nastalih u suradnji Splitsko–dalmatinske županije i tvrtke Eupolis grupa d.o.o. u ovom inovativnom formatu. Sljedeće radionice u cilju ostvarivanja zelene tranzicije Splitsko-dalmatinske županije planirane su u Starom Gradu, Visu, Imotskom, Makarskoj, Sinju te završno u Splitu.