Priopćenja

Održana 29. sjednica Županijske skupštine

Dana 23. prosinca 2019., pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara održana je 29. sjednica Županijske skupštine.

Prihvaćeno je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Splitsko-dalmatinske županije za 2018. te Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. Skupština je prihvatila odluke o izmjenama odluka o donošenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom školstvu, u kulturi i tehničkoj kulturi, Programa javnih potreba očuvanja kulturne baštine - Ustanova u kulturi, sportu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, u protupožarnoj i civilnoj zaštiti, Programa ulaganja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu. Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u srednjem školstvu, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu

Skupština je prihvatila Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog III. Izmjene i dopune Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu. Vijećnici su donijeli Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019., Odluku o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinke županije za 2019., Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2019., Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2019. Prihvaćen je Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2020. te Godišnja analiza sustava civilne zaštite za 2019. i Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2020. do 2022. na području Splitsko-dalmatinske županije kao i Provedbeni plana unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu. Doneseno je Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“, Odluka o visini turističke pristojbe na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Vrgorac te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Josipa Jovića Aržano. Skupština je prihvatila zaključke o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra. Prihvaćen je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne SDŽ koja se odnosi na kupnju zemljišta u Dugopolju te je doneseno Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Seget.

Stožer civilne zaštite SDŽ