Priopćenja

ZAKAZANA 11. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 30. travnja /petak/ 2010. s početkom u 9,30 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 11. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:

                                        Za sjednicu predlažem slijedeći 

                                                          D n e v n i     r e d

1. Prihvaćanje zapisnika sa 10. sjednice Županijske skupštine,
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009.godinu,
3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg obračuna financijskog plana za 2009. godinu s Izvješćem o poslovanju za 2009. godinu Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije,
4. Prijedlog odluke o određivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje,
5. Prijedlog odluke o mjerama čuvanja i zaštite šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre za šume i šumsko zemljište u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
6. Prijedlog odluke o izmjenama Programa etno-eko sela,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Komercijalno-trgovačke škole Split,
9. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 2754 (kat.čestice 13134) K.O. Split, anagrafske oznake Split, Mosorska 15,
10. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to stambeno-poslovnog objekta anagrafske oznake Kaštel Stari, Koriolana Ćipika 9, označen sa česticama zgrade 103, 105, 106, 108/1, 104/1, 104/2 i 104/3, sve upisne u Z.K.U 90 K.O. Kaštel Stari,
11. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čest.zgr. 129/1 Z-K-U- 1253 K.O. Kaštel Novi,
12. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina Dagfinna Tore Noruma,
13. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Tore Hvidsand i Norun Eide,
14. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norvešku državljanku Liv Kjersti Langli Granberg,
15. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije,
16. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Selca, Selca,
17. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole Majstora Radovana, Trogir,
18. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Josipa Hatzea, Split,
19. Prijedlog rješenja o izboru članova Županijskog savjeta mladih. 

                                                PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


                                                         Petroslav Sapunar, prof.


Stožer civilne zaštite SDŽ