Upute

Stožer CZ SDŽ u srijedu i u petak organizira cijepljenje građana u Otoku i Hrvacama

Cijepljenje  Otok i Hrvace

Preporuke stožera CZ SDŽ radi  javnog poziva na cijepljenje i organizacije punkta u Otoku:

1. Cijepljenje će se provoditi  18.08. 2021.(srijeda), u dvorani Općine Otok Trg dr. Franje Tuđmana 8.

2. Cijepljenje će se odvijati u vremenu od 15,00 do 18,30 sati pozivom da svi zainteresirani dođu bez najave, sa sobom ponesu zdravstvenu iskaznicu ili osobnu.

Iz Stožera su poslai i sljedeće preporuke radi  javnog poziva na cijepljenje i organizacije punkta u Hrvacama:

1. Cijepljenje će se provoditi  20.08. 2021.(petak), u Dvorani društvenog doma (uz zgradu Općine) Općine Hrvace, Hrvace 310.

2. Cijepljenje će se odvijati u vremenu od 15,00 do 18,30 sati pozivom da svi zainteresirani dođu bez najave, sa sobom ponesu zdravstvenu iskaznicu ili osobnu.

3. Na raspolaganju će biti sve vrste  cjepiva.

 

Stožer civilne zaštite SDŽ