Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio Cvitačka, Grad Makarska.

Naslov  
Dokumentacija za nadmetanje
Konzervatorski odjel_uvjeti