Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Vis, predio otok Budikovac Veli - zapadna plaža.

Naslov  
Dokumentacija za nadmetanje
Konzervatorski odjel - uvjeti
Lučka kapetanija - suglasnost