Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja, organiziranja posjećivanja, razgledavanja i čuvanja Zelene špilje na dijelu k.o. Vis, predio otok Ravnik, Grad Vis

Naslov  
1 Dokumentacija za nadmetanje u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja, organiziranja posjećivanja, razgledavanja i čuvanja Zelene špilje na dijelu k.o. Vis, predio otok Ravnik, Grad Vis
2 Očitovanje - Konzervatorski odjel
3 Očitovanje - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike