Search

Dokumenti

Dokumentacija za nadmetanje - Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o. Gradac, predio Rudari, Općina Gradac

This item has been deleted

Verzije

1 Dokumentacija za nadmetanje - Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o. Gradac, predio Rudari, Općina Gradac 453,6 KB