Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o. Duće, predio Glavica, Općina Dugi Rat

Naslov  
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o. Duće, predio Glavica, Općina Dugi Rat-dokumentacija za nadmetanje
Očitovanje Konzervatorskog odjela u Splitu