Search

Dokumenti

Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o. Duće, predio Glavica, Općina Dugi Rat-dokumentacija za nadmetanje

This item has been deleted

Verzije

1 Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o. Duće, predio Glavica, Općina Dugi Rat-dokumentacija za nadmetanje 7,2 MB