1 Tekstualni dio

Naslov  
1 Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije
2 Odluka o donošenju Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik broj 1-2003)
3 Odluka o stavljanju izvan snage odredbe članka 245. točka 4. stavka 2. Odluke o donošenju Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik broj 8-2004)
4 Usklađenje Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, broj 1-2003, 8-2004) S Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (Službeni glasnik broj 5-2005)
5 Ispravak usklađenja Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije broj 1-2003, 8-2004 i 5-2005) S Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (Službeni glasnik broj 5-2006)
6 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik broj 13-2007)
7 Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik broj 9-2013)
8 Rješenja o ispravci greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopunama prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik - 147-15)
9 Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (službeni glasnik - 154-2001)