Održana 1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine

Dana 17. lipnja 2021. u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, Ruđera Boškovića 32, održana je  1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Sukladno odredbama članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima sjednicu je sazvala, predsjedavala i istom rukovodila Marija Čizmić kao pročelnica po ovlaštenju Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravna pitanja.

Temeljem potpisane evidencije, sjednici je nazočilo 46 izabranih članica i članova Županijske skupštine, te je utvrđeno kako ista može pravovaljano odlučivati i konstituirati se sukladno članku 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Poslovniku Županijske skupštine.

Konstituirajuća sjednica je započela intoniranjem himne Republike Hrvatske i svečanom pjesmom Splitsko-dalmatinske županije, te minutom šutnje za sve hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu.

Konstituirajuća Sjednica je nastavljena utvrđenim dnevnim redom: 1. Izbor Mandatnog povjerenstva, 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Županijske skupštine (utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika, svečana prisega članova Županijske skupštine), 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja te 4. točka Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine.

Mandatno povjerenstvo izabrano je jednoglasno, a u isto su imenovani: Lucija Puljak, predsjednica, Milan Perišić, član i Danica Baričević, članica.

Slijedila je 2. točka dnevnog reda Izvješće Mandatnog povjerenstva koje je izložila predsjednica istog Lucija Puljak.

Županijsko izborno povjerenstvo utvrdilo je 20. svibnja 2021., konačne rezultate izbora za članove Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. (Konačni rezultati izbora članova Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije provedenih 16. svibnja 2021.)

Prema odredbama Zakona o lokalnim izborima i zaprimljenim obavijestima Blaženko Boban, nakon provedenih lokalnih izbora izabran je za župana Splitsko- dalmatinske županije s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice-HDZ i Hrvatske stranke prava - HSP, te sukladno članku 89. stavak 1. i članku 90. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima, imenovanom mandat miruje po sili Zakona. Za njegovog zamjenika stranka je odredila Marka Galića (29. na kandidacijskoj listi). Ante Mihanović s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice-HDZ i Hrvatske stranke prava-HSP, sukladno članku 78. i članku 79. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima mandat miruje po sili zakona zbog obnašanja nespojive dužnosti (ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije, ustanove koje je Županija osnivač i vlasnik). Za njegovog zamjenika stranka je odredila  Ivana Bikića (20. na kandidacijskoj listi). Marina Matković s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice-HDZ i Hrvatske stranke prava-HSP, sukladno članku 78. i članku 79. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima mandat miruje po sili zakona zbog obnašanja nespojive dužnosti (službenica Splitsko-dalmatinske županije).  Za njenog zamjenika stranka je odredila Sinišu Marovića (37. na kandidacijskoj listi). Ivica Tafra s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice-HDZ i Hrvatske stranke prava-HSP, stavio je mandat u mirovanje, sukladno članku 79. Zakona o lokalnim izborima. Za njegovog zamjenika stranka je odredila Alena Gojaka (35. na kandidacijskoj listi). Ivica Puljak, s kandidacijske liste Centar, stavio je mandat u mirovanje, sukladno članku 79. Zakona o lokalnim izborima. Za njegovog zamjenika stranka je odredila Martina Grgića (7. na kandidacijskoj listi). Željko Kerum, s kandidacijske liste Hrvatska građanska stranka – HGS, stavio je mandat u mirovanje, sukladno članku 79. Zakona o lokalnim izborima. Za njegovog zamjenika stranka je odredila Petroslava Sapunara (5. na kandidacijskoj listi).

Slijedom iznijetog Mandatno povjerenstvo utvrdilo je kako su vijećnici kojima se verificira mandat u Županijskoj skupštini Splitsko - dalmatinske županije sljedeći: Marko Galić, Ante Sanader, Ivan Bikić, Jadranka Brečić, Luka Roguljić, Ivica Kusić, Dinko Bošnjak, Jozo Vidić, Marin Urlić, Josip Marković, Mila Bilić, Josip Banović, Ivan Slavić, Tomislav Buljan, Siniša Marović, Danica Baričević, Alen Gojak, Marko Vukasović, Miro Bulj, Ivica Kukavica, Ivica Grković, Milan Perišić, Ivana Ljulj, Matko Grčić, Marin Rožić, Ranko Ostojić, Ružica Jakšić, Joško Markić, Maja Krčum, Mate Martinić, Liljana Caratan Lukšić, Ante Pranić, Daša Dragnić, Ante Renić, Toni Grbavac-Garac, Maja Jurišić, Martin Grgić, Igor Skoko, Lucija Puljak, Gorana Rosandić, Petroslav Sapunar, Nevenka Bečić, Toni Jurišić-Sokić, Martina Nimac Kalcina, Mate  Šimundić, Nikola Grabovac, Marko Žaja.

Kako je županu Blaženku Bobanu prvom izabranom članu s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, utvrđeno mirovanje mandata po sili zakona, prvi sljedeći kandidat s liste je gospodin Ante Sanader, do izbora predsjednika Županijske skupštine, preuzeo je predsjedavanje konstituirajućom sjednicom. U nastavku sjednice uslijedila je prisega vijećnika.

Sukladno članku 11. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije predsjednik i članovi Odbora za izbor i imenovanja biraju iz reda vijećnika na prijedlog predsjedatelja ili najmanje jedne trećine odnosno 16 vijećnika, s tim da je njihov sastav približno razmjeran stranačkom sastavu Skupštine.

Za treću točku dnevnog reda, biranje Odbora za izbor i imenovanja pristigao je jedan prijedlog, koji je jednoglasno prihvaćen. U navedeni Odbor imenovani su: Mate Šimundić, predsjednik, te članovi Mate Martinić, Petroslav Sapunar, Ante Pranić i Ivica Kusić.

Prešlo se na 4. Točku dnevnog reda Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine. Prema članku 12. Poslovnika Županijske skupštine predsjednik i potpredsjednici Skupštine biraju se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine vijećnika (16 vijećnika) javnim glasovanjem većinom glasova svih vijećnika (24 glasova).

Za predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine pristigao je jedan prijedlog koji su predložili MOST, koalicija „ZA“ i CENTAR: Ivica Kukavica za predsjednika te Ante Pranić za podpredsjednika. Prijedlog za predsjednika Županijske skupštine nije prihvaćen od strane vijećnika (21 glas ZA i 25 SUZDRŽANIH).

Predsjedavajući je utvrdio kako Županijska skupština nije konstituirana, te da će se nova zakazati u roku od 30 dana. Sukladno članku 87.  stavku 3. Zakona o lokalnim izborima ukoliko se predstavničko tijelo ne konstituira na prvoj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica održana. Ako se predstavničko tijelo ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.