ODRŽANA 14. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Podsjećamo da je Upravno vijeće „DES“-a za ravnatelja predložilo Ivana Grbića, diplomiranog ekonomista.

O Master planu turizma Splitsko-dalmatinske županije govorilo se i tijekom rasprave o dnevnom redu. U ime Kluba vijećnika SDP-a Vesna Alač je zatražila da se o ovoj važnoj temi raspravlja na rujanskoj sjednici Skupštine nakon što se dobro prouči ovaj dokument. Vijećnica Alač je naglasila kako vijećnicima treba više vremena jer se radi o strategijskom dokumentu koji govori o stranim ulaganjima, brendovima, iznajmljivačima i slično.

Mirko Klarić u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSP-a je rekao da se doista slaže s kolegama iz oporbenog SDP-a da Master plan treba studioznu raspravu i da ga treba staviti ponovo na dnevni red rujanske sjednice. Međutim on drži potrebitim da se vijećnici i sada izjasne o ovom važnom dokumentu što ne znači da svoja razmatranja i stavove ne mogu dopuniti i na idućoj sjednici Skupštine. Ovo sadašnje izlaganje treba shvatiti kao prezentaciju Master plana na koju trebamo dati svoje primjedbe.

Vesna Alač, u ime Kluba SDP-a je kazala kako se ne može o ovakvom dokumentu malo raspravljati malo ne raspravljati. Kada bude ova točka na dnevnom redu oni će izaći sa sjednice. Tako su vijećnici SDP-a napustili sjednicu kada se na dnevnom redu našla točka: Prijedlog Master plana turizma Splitsko-dalmatinske županije.
 
O viziji po kojoj naša Županija treba biti „Jadranska inspiracija“ – odredište koje će poslovati u većem dijelu godine i drugim ciljevima sadržanim u „planu svih turističkih planova“ govorila je dr. sc. Sanja Čižmar iz Horwath Consaltinga, zagrebačke tvrtke koja je izradila Master plan. Vijećnici su iznijeli brojne prijedloge i sugestije koje bi trebalo uvrstiti u konačnu verziju   ovog dokumenta ali i neke primjedbe. Tako je istaknuto da je ključna riječ Splitsko-dalmatinska županija, a ne Srednja Dalmacija koja se spominje u Planu, potom o drugim hrvatskim županijama se ne može govoriti kao o konkurenciji nego kao o partnerima. Nije baš poželjno određenje navedeno u Planu da smo „moderni hedonisti“, a više je trebalo istaknuti naš način života kao pozitivan. U dokument treba svakako uvrstiti Imotski i njegova krasna dva jezera te špilju Vranjaču,  Peručko jezero, stećke u Imotskoj krajini.  Jedna od primjedbi je bila da treba gdje je god moguće koristiti bogatstvo hrvatskog jezika. O Master planu turizma Županijska skupština donijet će konačnu odluku u rujnu mjesecu.

                                                                                            Marijana Šundov