Održana 4. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Sjednica je održana 7. rujna 2009. godine.

Na sjednici je prihvaćen Izvještaj o izvršenju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj-lipanj 2009., Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna Splitsko-dalmatinske županije, te Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Splitsko-dalmatinske županije – Nalaz i Mišljenje.

Nakon uvodnog izlaganja ravnatelja Županijske uprave za ceste Zlatka Čaljkušića vijećnici su prihvatili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za siječanj-lipanj 2009. Županijska skupština donijela je odluke o provedbi projekata „Lokalni projekt razvoja – mikrokreditiranje“ za 2009 i „Lokalni projekt razvoja malog gospodarstva“ za 2009. godinu.

Donijeta je Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Splitsko-dalmatinskoj županiji, prihvaćen prijedlog rješenja o imenovanju članova, te prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova istog Povjerenstva. Vijećnici su prihvatili prijedloge rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije županijske skupštine, te Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine.

                                                    Ana-Marija Škorić