SAZVANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske za sjednicu je određen slijedeći dnevni red:

-  Utvrđivanje kvoruma,
1.  Izbor Mandatnog povjerenstva,
2.  Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Županijske skupštine,
-   Utvrđivanje najstarijeg člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom,
-   Svečana prisega članova Županijske skupštine,
3.  Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje,
4.  Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine.