Usvojen Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu

Pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara dana 2. prosinca 2019. održana je 28. sjednica Županijske skupštine.

Prihvaćena je odluka o sklapanju sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave te Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je usvojila Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. kao i odluke o donošenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom školstvu, srednjem školstvu, očuvanja kulturne baštine- Ustanove u kulturi, kulturi i tehničkoj kulturi, sportu, zdravstvu, socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu. Također, prihvaćena je Odluku o donošenju Programa ulaganja u turizam i pomorstvo, Odluka o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2020., Odluku o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2020., Odluku o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2020., Odluku o donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. Prihvaćena je Odluka o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020., te je donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020., Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad 2019. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 2021., kao i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za studeni 2019. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Prihvaćeno je Izvješće o poslovanju Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom za 2018. te je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom i Odluka o povećanju temeljnog kapitala Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom.  Prihvaćen je Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije za 2019. (usklađenje) i Plan djelovanja Splitsko-dalmatinske županije u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

Vijećnici su prihvatili Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Stomatološke poliklinike Split, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Lucijani Krželj, dr. med.spec.medic.rada u Trogiru, Alojzija Stepinca 17, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Privremenog Statuta Osnovne škole Okruk u Okrugu Gornjem kao i  zaključke o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra. Donesena je Odluka o promjeni naziva i dopuni djelatnosti Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca, Sinj.