Zakazana 14. sjednica Županijske skupštine

U Splitu će se 30. srpnja /petak/ 2010. s početkom u 9,00 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 14. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom

1.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,

2.Prijedlog odluke o davanju jamstva na kreditno zaduženje Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,

3.Prijedlog mjera za rješavanje problematike poslovanja u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,

4.Izvješće o radu Agencije za razvoj Splitsko-dalmatinske županije d.o.o. (RERA) za 2009. godinu,

5.Izvješće o radu trgovačkog društva Županijske ceste Split, d.o.o. za 2009. godinu,

6.Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje za  2009.god.,

7.Izvješće o stanju  zaštite i spašavanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa smjernicama za organizaciju i razvoj sustava za slijedećih godinu dana,

8.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana i utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

9.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa nekretnine označene kao č.z. 4495/3 Z.K.U. 3261 K.O. Hvar, u naravi zemljište na otoku sv. Klement – Pakleni otoci,

10.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to stana koji je označen kao čestica zgrade 754 Z.K.U. 9274, broj poduloška 4, K.O. split, u naravi dvosoban stan na II katu, ukupne površine 75,21m2, anagrafske oznake Split, Obala Ante Trumbića 6,

11.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu pravo prvokupa kulturnog dobra, i to zgrade 1968, zgrada u površini od 145m2, upisana u Z.K.U. 5674, poduložak broj 4, K.O. Split, 4 etaža (0/0), 1 stan na III (trećem) katu označen brojem 3, površine 74,27m2,

12.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici hrvatskoj za norveške državljane Grete Hilven Fidjestol i Asbjorn Fidjestol,

13.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina Knut Gisholt,

14.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norvešku državljanku Kirsten Nilsen,

15.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na uporabu i korištenje luke Mornar, Uvala Baluni 1, Split,

16.Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (zapadni dio),

17.Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (istočni dio),

18.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za stjecanje i raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Dinka Šimunovića, Hrvace,

19.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Kraljice Jelene, Solin,

20.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole don Lovre Katića, Solin,

21.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vjekoslava Paraća, Solin,

22.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora  Osnovne škole Gornja Poljica – Srijane,

23.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Strožanac,

24.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split,

25.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora II Gimnazije Split,

26.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Industrijske škole Split

 

                                                                                         PREDSJEDNIK
                                                                               ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


                                                                               Petroslav Sapunar, prof.