ZAKAZANA 15. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 19. listopada (utorak) 2010. s početkom u 9,00 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 15. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 13. i 14. sjednice Županijske skupštine,
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj-lipanj 2010. Splitsko-dalmatinske županije,
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Splitsko-dalmatinske županije za 2009. – Nalaz i mišljenje,
4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2007. – 2015. godine,
5. Izvješće o radu za 2009. Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije,
6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije,
7. Prijedlog odluke o dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije,
8. Prijedlog odluke o dopunama Programa o ostvarivanju prava na sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije,
9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obračunu troškova vijećnicima, članovima Županijskog poglavarstva te članovima stalnih radnih tijela,
10. Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji između Departmenta Herault (Republika Francuska) i Splitsko-dalmatinske županije (Republika Hrvatska),
11. Prijedlog odluke o povjeravanju poslova izdavanja akata vezanih za gradnju iz članka 26. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07 i 38/09),
12. Prijedlog zaključka o davanju prethodnog mišljenja za izgradnju objekta „Pogon za preradu proizvoda ribarstva“ investitora „Sardine“ d.o.o. Postira u poslovno-gospodarskoj zoni „RATAC“ u Postirima na otoku Braču,
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodnog mišljenja općini Postira za izgradnju objekata i izvođenje radova u poslovno-gospodarskoj zoni „RATAC“ u Postirima na otoku Braču,
14. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, stara kamena kuća u spomeničkoj jezgri u Trogiru, čestica zgrade 563 i čestica zgrade 565/1 Z.K.U. 739 K.O. Trogir,
15. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, i to zgrade 1968, zgrada u površini od 145m2, upisana u Z.K.U. 5674, poduložak broj 4, K.O. Split, 4 etaža (0/0), 1 stan na III (trećem) katu označen brojem 3, površine 74,27m2,
16. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, stana u potkrovlju br. 7., površine 69,04 m2, upisan u Z.K.U. 8988, poduložak 7, K.O. Split, stan u zgradi sagrađenoj na k.č.z. 3314/1 i k.č.z. 3314/2, obje K.O. Split, te 4/7 dijela drvarnice u potkrovlju iste zgrade,
17. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj,
18. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Brač Supetar,
19. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića, Lovreč,
20. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivan Duknović, Marina,
21. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Bol, Bol,
22. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Bariše Granića Meštra, Baška Voda.


S poštovanjem, 


                                                   PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

                                                             Petroslav Sapunar, prof.