ZAKAZANA 2. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 26. srpnja (petak) 2013. s početkom u 10,00 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 2. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:


1. Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine,
2.Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije,
3.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, dijela nekretnine označene kao čestica zgrade 4436 Z.K.U. 8299, K.O. Split, u naravi stana u prizemlju, označen brojem 2, površine 104,77m2, anagrafske oznake Meštrovićevo šetalište 7, Split,
4. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, za cijelo posebnog dijela nekretnine označene kao čestica zgrade 3405, upisane u Z.U. 6186, K.O. Split, u naravi stan položen na II. katu, označen brojem 6, u površini od 133,93m2, sve anagrafske oznake Split, Obala kneza Branimira 10,
5.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra – četiri dvosobna stana položena od I.- IV. kata zgrade u Splitu, Julija Nepota 1, a kao posebnog dijela zgrade sagrađene na čest.zgr. 1974/1, Z.U. 1311, K.O. Split,
6. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa suvlasničkih dijelova kulturnog dobra označenog kao čestica zgrade 206/1 i 206/7 i čestica zemlje 8586/1, 8586/2 sve upisano u Z.U. 1430 K.O. Split, anagrafske oznake Split, Plinarska 31,
7. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, u naravi višesobni stan (šest soba) sa nusprostorijama na drugom katu istočno krilo zgrade, u Splitu anagrafske oznake Sinjska 5, sagrađen na zk.čestici: 1097/1, 1097/2, 1097/3, 2709/1, 2709/2, poduložak 3/z.k. uložak 7558 K.O. Split,
8. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, za cijelo posebnog dijela nekretnine označene kao čestica zgrade 3405, upisane u Z.U. 6186, K.O. Split, u naravi stan položen na II katu, označen brojem 5, u površini od 113,13 m², sve anagrafske oznake Split, Obala kneza Branimira 10,
9. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čestica zgrade 2368/4, Z.U. 15615 i čestica zgrade 2368/7, Z.U. 16103 sve K.O. Split, u naravi dvije zgrade u Splitu anagrafske oznake Split, Trogirska 10,
10.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zemlje 9814/3, (kat.čest. 9583), upisane u Z.U. 1239, K.O. Split, površine 758 m² i to 247/758 dijela cjeline nekretnine,
11. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, 65/448 dijela nekretnine označene kao čestica zgrade 1669/1, kuća i čestica zgrade 1669/2, zgrada, upisane u Z.U. 5801, K.O. Split, sve anagrafske oznake Split, Lukačićeva 1,
12. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije,
13. Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika, članova i tajnika Stožera zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije,
14. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sinju,
15.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Šolta. 

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

Petroslav Sapunar, prof., v.r.