Zakazana 30. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 25. veljače (utorak) 2020. s početkom u 9,00 sati u konferencijskoj dvorani Senata Sveučilišta u Splitu „Don Frane Bulić“, Sveučilišna knjižnica, 5. kat, Ruđera Boškovića 31, Split, održat će se 30. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

S poštovanjem,


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Petroslav Sapunar, prof., v.r.

Documents to download