ZAKAZANA 9. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.      Prihvaćanje zapisnika sa 7. i 8. sjednice Županijske skupštine.
2.      Prijedlog statutarne odluke  o izmjenama i dopunama Statuta Splitsko-dalmatinske županije.
3.      Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.
4.      Prijedlog programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
5.      Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2006. godini.
6.      Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2006. godini.
7.      Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.
8.      Prijedlog zaključka o očitovanju o spornoj granici Grada Solina i Općine Klis.
9.      Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Ženskom đačkom domu, Split.
10.  Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Općine Marina.
11.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Općine Proložac.
12.  Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Općine Zagvozd.