ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 33.  sjednice Županijske skupštine.
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
4. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
5. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
6. Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
7. Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
8. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
9. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
10. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
11. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
12. Izvješće o materijalnim uvjetima rada osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije,
13. Prijedlog odluke o određivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju u kojima Splitsko-dalmatinska  županija ima udjela ili je isključivi vlasnik,
14. Prijedlog odluke o visini mjesečne nagrade članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
15. Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova zajedničkog lovišta XVII/139 – „PODGORA“,
16. Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova zajedničkog lovišta XVII/140 – „MAKARSKA“,
17. Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova zajedničkog lovišta XVII/145 – „DUGOPOLJE DONJE“,
18. Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova  zajedničkog lovišta XVII/159 – „DUGOPOLJE GORNJE“,
19. Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova zajedničkog lovišta XVII/115 – „KLIS“,
20. Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova zajedničkog lovišta XVII/161 – „KLIS DONJI“,
21. Prijedlog odluke o provedbi Projekta „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“ za 2008. godinu.