Postupci javne nabave

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
2022/S 0F2-0049985 GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI - SANACIJA RAVNOG KROVA, EMV 24-2/22 19.12.2022. 10.01.2023. do 13:00 sati
2022/S 0F2-0047775 UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU - ZAMJENA SUSTAVA KLIMATIZACIJE DIJELA 4. I 5. KATA ZGRADE SJEDIŠTA SDŽ, EMV 23-2/22 02.12.2022. 22.12.2022. do 10:00 sati
2022/S 0F2-0047498 NABAVA OPREME ZA EDUK. DVORANU, NABAVA TABLETA ZA POSJET., NABAVA I POST. BR. POSJET., USPOSTAVA E-TICKET SUSTAVA, IZRADA I POST. SIGN. PLOČA ZA POSJET.-PONOVLJENI POSTUPAK (4 GRUPE), EMV 20-1/22 30.11.2022. 21.12.2022. do 13:00 sati
2022/S 0F2-0045890 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA, EMV 13-1/22 21.11.2022. 12.12.2022. do 13:00 sati
2022/S 0F2-0043073 DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, EMV 12/22 28.10.2022. 22.11.2022. do 13:00 sati
2022/S 0F2-0042739 UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU (2 GRUPE) GRUPA 1. ZAMJENA KLIMA SISTEMA (SERVER SALA) GRUPA 2. KLIMA UREĐAJI (SPLIT SISTEMI), EMV V 23-1/22 27.10.2022. 23.11.2022. do 13:00 sati
2022/S 0F2-0041650 GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - UREĐENJE PROSTORA U SPLITU, VUKOVARSKA 1-II kat, EMV 24/22-1 21.10.2022. 25.11.2022. do 13:00 sati
2022/S 0F2-0040107 NABAVA ENERGENTA – LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO (LUEL EURO)ZA SEZONU GRIJANJA 2022.-2023. (ZA ŠKOLE KOJIMA JE SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OSNIVAČ), EVV 15/22 14.10.2022. 16.11.2022. do 13:00 sati
2022/S OF2-0039527 ELEKTRIČNA ENERGIJA, EVV 6/22 10.10.2022. 09.11.2022. do 13:00 sati
2022/S F21-0039428 POŠTANSKE USLUGE - DODJELA UGOVORA ZA DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE, EMV 4/22 07.10.2022. 24.10.2022. do 13:00 sati
245678910Zadnji