Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

2023/S 0F2-0050088

REKONSTRUKCIJA OŠ DR. FRA KARLO BALIĆ, ŠESTANOVAC I DOGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE, EMV 24/23

28.11.2023. 22.01.2024. do 13:30 sati

2023/S 0F2-0049173

USLUGA IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA, GLAVNOG PROJEKTA, IZVEDBENOG PROJEKTA I TROŠKOVNIKA TE PROJEKTA OPREME I NAMJEŠTAJA S PRIPADAJUĆIM TROŠKOVNICIMA ZA IZGRADNJU DODATKA OBJEKTA ARHIV DICMO, EMV 28/23

23.11.2023. 13.12.2023. do 10:00 sati

2023/S OF2-0046601

DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, EMV 3/23

06.11.2023. 24.11.2023. do 10:00 sati

2023/S 0F2-0044759

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, EVV 6/23

27.10.2023. 27.11.2023. do 13:00 sati

2023/S F21-0041722

POŠTANSKE USLUGE, EVV 2/23

06.10.2023. 24.10.2023. do 13:00 sati

2023/S 0F2-0041065

NABAVA ENERGENATA - LOŽ ULJE EKSTRA LAKO (LUEL EURO) ZA SEZONE GRIJANJA 2023._2024. I 2024._2025. (89 grupa), EVV 4/23

05.10.2023. 07.11.2023. do 13:00 sati

2023/S 0F2-0041351

SANACIJA KROVIŠTA ZGRADE I UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE, EMV 18/23

05.10.2023. 30.10.2023. do 13:00 sati

2023/S OF2-0039106

MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO, EMV 7/23

18.09.2023. 05.10.2023. do 13:00 sati

2023/S 0F2-0038198

IZVOĐENJE RADOVA UREĐENJE REGIONALNOG ZNANSTVENOG CENTRA JADRANSKE HRVATSKE U SKLOPU CENTRA IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE I AMBULANTE DOMA ZDRAVLJA SDŽ, RUĐERA BOŠKOVIĆA 18 I 20, EMV 27/23

12.09.2023. 02.10.2023. do 10:00 sati

2023/S 0F2-0037851

NAJAM MICROSOFT LICENCI (OS _ 3 GOD.), EVV 3/23

11.09.2023. 10.10.2023. do 13:00 sati
135678910Zadnji