Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

2022/S 0F2-0049985

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI - SANACIJA RAVNOG KROVA, EMV 24-2/22

19.12.2022. 10.01.2023. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0047775

UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU - ZAMJENA SUSTAVA KLIMATIZACIJE DIJELA 4. I 5. KATA ZGRADE SJEDIŠTA SDŽ, EMV 23-2/22

02.12.2022. 22.12.2022. do 10:00 sati

2022/S 0F2-0047498

NABAVA OPREME ZA EDUK. DVORANU, NABAVA TABLETA ZA POSJET., NABAVA I POST. BR. POSJET., USPOSTAVA E-TICKET SUSTAVA, IZRADA I POST. SIGN. PLOČA ZA POSJET.-PONOVLJENI POSTUPAK (4 GRUPE), EMV 20-1/22

30.11.2022. 21.12.2022. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0045890

RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA, EMV 13-1/22

21.11.2022. 12.12.2022. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0043073

DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, EMV 12/22

28.10.2022. 22.11.2022. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0042739

UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU (2 GRUPE) GRUPA 1. ZAMJENA KLIMA SISTEMA (SERVER SALA) GRUPA 2. KLIMA UREĐAJI (SPLIT SISTEMI), EMV V 23-1/22

27.10.2022. 23.11.2022. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0041650

GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - UREĐENJE PROSTORA U SPLITU, VUKOVARSKA 1-II kat, EMV 24/22-1

21.10.2022. 25.11.2022. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0040107

NABAVA ENERGENTA – LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO (LUEL EURO)ZA SEZONU GRIJANJA 2022.-2023. (ZA ŠKOLE KOJIMA JE SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OSNIVAČ), EVV 15/22

14.10.2022. 16.11.2022. do 13:00 sati

2022/S OF2-0039527

ELEKTRIČNA ENERGIJA, EVV 6/22

10.10.2022. 09.11.2022. do 13:00 sati

2022/S F21-0039428

POŠTANSKE USLUGE - DODJELA UGOVORA ZA DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE, EMV 4/22

07.10.2022. 24.10.2022. do 13:00 sati
123468910Zadnji