Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

2022/S OF2-0030501

ELEKTRIČNA ENERGIJA, EMV 6/22

28.07.2022. 23.08.2022. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0030282

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI (2 GRUPE), EMV 24/22

27.07.2022. 24.08.2022. do 13:00 sati

2022/S OF2-0029238

NABAVA USLUGA ČIŠĆENJA UREDA (7 GRUPA), EMV 10/22

21.07.2022. 12.08.2022. do 10:00 sati

2022/S 0F2-0021897

UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU - KLIMA UREĐAJI SPLIT SISTEMI, EMV 23/22

01.06.2022. 04.07.2022. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0021790

GRAFIČKO OBLIKOVANJE, LEKTORIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA ŽUPANIJSKE KRONIKE, EMV 1-2/22

31.05.2022. 28.06.2022. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0021617

GRAFIČKO-TISKARSKE USLUGE, EMV 5/22

27.05.2022. 27.06.2022. do 13:00 sati

2022/S F21-0015255

ČUVARSKE USLUGE-ZAŠTITARSKE USLUGE, EMV 9/22

14.04.2022. 02.05.2022. do 12:00 sati

2022/S 0F2-0014835

OPREMANJE INTERIJERA I IZRADA I MONTAŽA (NAMJEŠTAJA) STALNOG POSTAVA (2 GRUPE), EVV 22/22

14.04.2022. 16.05.2022. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0013827

PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (7 GRUPA) - 9. POSTUPAK

08.04.2022. 20.05.2022. do 13:00 sati

2022/S 0F2-0013627

PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (9 GRUPA) - 8. POSTUPAK

07.04.2022. 18.05.2022. do 13:00 sati
Prvi2345791011Zadnji