Postupci javne nabave

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
2021/S 0F2-0001886 RADOVI NA GRADNJI NASTAVNOG REGIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA VATROGASTVA 1. FAZA, ZGRADA A I D TE PRISTUPNE PROMETNICE-FIRESPILL, EMV 33/21 18.01.2021. 15.02.2021. do 13:00 sati
2020/S 0F2-0046850 NABAVA RADOVA FAZA I. GRAĐENJE CENTRA ZA POSJETITELJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, EMV 23/20 04.01.2021. 26.01.2021. do 13:00 sati
2020/S 0F2-0046238 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME, EMV 11-1/20 29.12.2020. 20.01.2021. do 13:00 sati
2020/S OF2-0043053 USLUGA ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA SA EKOLOŠKOM BRODICOM, EMV 42/20 01.12.2020. 22.12.2020. do 13:00 sati
2020/S 0F2-0039345 RADOVI DOGRADNJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE NA POSTOJEĆOJ ŠKOLSKOJ ZGRADI - OŠ JESENICE, DUGI RAT, EMV 39/20 30.10.2020. 24.11.2020. do 13:00 sati
2020/S OF2-0038887 ODRŽAVANJE LIBUSOFT APLIKACIJA 28.10.2020. 19.11.2020. do 13:00 sati
2020/S 0F2-0037113 DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, EMV 10/20 15.10.2020. 11.11.2020. do 13:00 sati
2020/S 0F2-0035329 Nabava energenata – lož ulje ekstra lako (LUEL EURO) za sezonu grijanja 2020._2021, EVV-31/20 05.10.2020. 09.11.2020. do 13:00 sati
2020/S 0F2-0035374 IZRADA EDUKACIJSKOG PLANA S ASPEKTA ZAŠTITE PRIR. VRIJEDNOSTI I PRIPREMA MATERIJALA POVEZANIH S EDUKATIVNIM I INTERPRETIRANIM SADRŽAJIMA, GRAFIČKI DIZAJN, PRIJEVOD I LEKTURA U PET GRUPA, EMV 27/20 05.10.2020. 04.11.2020. do 13:00 sati
2020/S 0F2-0034366 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA, EMV 11/20 25.09.2020. 21.10.2020. do 10:00 sati
Prvi45679111213Zadnji