Postupci jednostavne nabave

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-9/23 NABAVA AUTO GUMA, E-BAG-9/23 24.03.2023. 31.03.2023. do 13:00 sati
E-BAG-41/23 USLUGE MOBILNE TELEFONIJE, E-BAG-41/23 17.03.2023. 27.03.2023. do 13:00 sati
E-BAG-62/23 NABAVA OPREME ZA EDUKACIJSKU DVORANU, E-BAG-62/23 16.03.2023. 24.03.2023. do 10:00 sati
E-BAG-61/23 USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, Energetska obnova zgrade javnog sektora, E-BAG- 61/23 10.03.2023. 20.03.2023. do 10:00 sati
E-BAG-12-1/23 ANTIVIRUSNI SUSTAV, OBNOVA LICENCI, E-BAG-12-1/23 10.03.2023. 20.03.2023. do 13:00 sati
E-BAG-56/23 STRUČNA IZRADA SEDMOGODIŠNJE STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU SDŽ, E-BAG-56/23 06.03.2023. 14.03.2023. do 13:00 sati
E-BAG-50/23 UREDSKE SJEDALICE, E-BAG-50/23 02.03.2023. 13.03.2023. do 10:00 sati
E-BAG-11/23 NAJAM MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA, E-BAG-11/23 02.03.2023. 10.03.2023. do 10:00 sati
E-BAG-19/23 NABAVA MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA, E-BAG-19/23 27.02.2023. 07.03.2023. do 13:00 sati
E-BAG-42/23 GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNIM MREŽAMA, E-BAG-42/23 14.02.2023. 24.02.2023. do 13:00 sati
1345Zadnji