12. veljače 2014.

NABAVA RADOVA NA SANACIJI ELEKTROINSTALACIJA, E-BAG-3/14 - POZIV NA DOSTAVU PONUDE I OBJAŠNJENJE S IZMJENOM TROŠKOVNIKA