Postupci jednostavne nabave

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-21/23 PREHRAMBENE NAMIRNICE, E-BAG-21/23 09.02.2023. 17.02.2023. do 13:00 sati
E-BAG-59/23 CVIJEĆE,CVJETNI ARANŽMANI, VIJENCI I SVIJEĆE, E-BAG-59/23 03.02.2023. 09.02.2023. do 10:00 sati
E-BAG-48/23 NABAVA MOBITELA, E-BAG-48/23 30.01.2023. 06.02.2023. do 13:00 sati
EMV 21/22 -BAG 8 IZRADA I POSTAVLJANJE INFORMATIVNIH PLOČA PROJEKTA I IZRADA PROMOTIVNIH LETAKA, EMV 21/22 - BAG 8 19.01.2023. 30.01.2023. do 10:00 sati
EMV 21/22- BAG 7 IZRADA I VOĐENJE WEB STRANICE I PROFILA CENTRA ZA POSJETITELJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA, EMV 21/22- BAG 7 19.01.2023. 30.01.2023. do 10:00 sati
E-BAG-25-1/22 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU, E-BAG-25-1/22 02.01.2023. 10.01.2023. do 13:00 sati
E-BAG-86/22 DIGITALNI STORYTELLING- PROMOCIJA DALMACIJA STORYTELLING DESTINACIJA, E-BAG-86/22 20.12.2022. 30.12.2022. do 10:00 sati
E-BAG-62-2/22 USLUGE SAVJETOVANJA, IZOBRAZBE I SIMULACIJE TE IZRADA STRATEGIJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE ZA POTREBE PROJEKTA TRANSCPEARLYWARNING, E-BAG-62-2/22 12.12.2022. 21.12.2022. do 10:00 sati
E-BAG-39/22 NABAVA PROMOTIVNOG MATERIJALA ZA POTREBE PROJEKTA TRANSCPEARLYWARNING, E-BAG-39/22 02.12.2022. 08.12.2022. do 13:00 sati
E-BAG-93/22 POSLUŽITELJI, E-BAG-93/22 02.12.2022. 12.12.2022. do 10:00 sati
245Zadnji