Postupci jednostavne nabave

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-97/22 AMBASADOR TURIZMA SDŽ 2022., E-BAG-97/22 07.11.2022. 16.11.2022. do 13:00 sati
E-BAG-78/22 USLUGE IZRADE GEODETSKIH ELABORATA ZA EVIDENTIRANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA, E-BAG-78/22 27.10.2022. 07.11.2022. do 13:00 sati
E-BAG-26/22 IZRADA UGRADBENIH ORMARA, PULTOVA, POLICA PO MJERI I OSTALOG NAMJEŠTAJA PO POTREBI, E-BAG-26/22 25.10.2022. 07.11.2022. do 13:00 sati
E-BAG-27-2/22 UREDSKI NAMJEŠTAJ, E-BAG-27-2/22 24.10.2022. 03.11.2022. do 13:00 sati
E-BAG-30/22 USLUGA POVEZIVANJA UDALJENIH LOKACIJA ETHERNET PROTOKOLOM, E-BAG-30/22 21.10.2022. 31.10.2022. do 10:00 sati
E-BAG-8-2/22 HIGIJENSKI POTROŠNI MATERIJAL, E-BAG-8-2/22 20.10.2022. 02.11.2022. do 13:00 sati
E-BAG-23/22 KOLEKTIVNO OSIGURANJE OD NEZGODE, E-BAG-23/22 14.10.2022. 25.10.2022. do 13:00 sati
E-BAG-35/22 IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE", E-BAG-35/22 05.10.2022. 17.10.2022. do 12:00 sati
E-BAG-36/22 USLUGE IZRADE I ODRŽAVANJA DIGITALNOG KATALOGA PODVODNE KULTURNE BAŠTINE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, E-BAG-36/22 27.09.2022. 06.10.2022. do 13:00 sati
E-BAG-63/22 USLUGE STRUČNOG NADZORA-NASTAVNO REGIONALNO SREDIŠTE ZA OSPOSOBLJAVANJE OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA VATROGASTVA-RADOVI NA GRADNJI ZGRADE E I POLIGONA 1 I 2, E-BAG-63/22 26.09.2022. 06.10.2022. do 13:00 sati
Prvi246Zadnji