Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

E- BAG 22/15

POZIV NA DOSTAVU PONUDA E-BAG 22-15,- Usluge savjetovanja, upravljanja, podrške i održavanja DNN,WEB,Liferay, SEUD DNN integracije

05.11.2015. 16.11.2015. do 12:00 sati

E-BAG-77/15

Stručna pomoć za prijavu na EU projekte, E-BAG-77/15

04.11.2015. 16.11.2015. do 12:00 sati

E-BAG-21/15

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - ODRŽAVANJE I POPRAVAK VOZILA, E-BAG-21/15

28.10.2015. 09.11.2015. do 12:00 sati

E-BAG-6/15

ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA PRESLIK - POZIV NA DOSTAVU PONUDE

21.10.2015. 02.11.2015. do 12:00 sati

E-BAG-14/15

Nabava usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja, E-BAG-14/15

05.10.2015. 16.10.2015. do 12:00 sati

E-BAG 15/15

NABAVA HIGIJENSKOG POTROŠNOG MATERIJALA, E-BAG 15/15

30.09.2015. 12.10.2015. do 12:00 sati

E-BAG-73/15

Nabava usluge izrade izvedbenog projekta i troškovnika - Arhiv Splitsko-dalmatinske županije, E-BAG-73/15

23.09.2015. 05.10.2015. do 12:00 sati

E-BAG-13/15

Javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj telekomunikacijskoj mreži, E-BAG-13/15

23.09.2015. 06.10.2015. do 12:00 sati

E-BAG-24/15

POZIV NA DOSTAVU PONUDA-OBNOVA LICENCI TREND MICRO WORRY-FREE BUSSINESS SECURITY ADVANCED BUNDLE, E-BAG-24/15

18.09.2015. 01.10.2015. do 13:00 sati

E- BAG 45/15

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NABAVA USLUGA PRISTUPA INTERNETU PUTEM ADSL LINIJE, E-BAG 45/15

17.09.2015. 28.09.2015. do 13:00 sati
Prvi404244Zadnji