Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

E-BAG.70/15

NABAVA USLUGA IZRADE ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUNINA KOD VRGORCA

27.08.2015. 11.09.2015. do 12:00 sati

E-BAG-10/15

Usluge povezivanja udaljenih lokacija ethernet protokolom, E-BAG-10/15

12.08.2015. 26.08.2015. do 12:00 sati

E-BAG-68/15

NABAVA USLUGA IZRADE PROJEKTA MULTIMEDIJE I VIZUALNOG IDENTITETA CENTRA ZA POSJETITELJE SDŽ, E-BAG-68/15

06.07.2015. 16.07.2015. do 12:00 sati

E-BAG-32/15

Izrada geodetskih elaborata za utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra i geodetskih elaborata za evidentiranje granice pomorskog dobra, E-BAG-32/15

09.06.2015. 19.06.2015. do 12:00 sati

E- BAG 07/15

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NABAVA AUTOMOBILSKIH GUMA, E-BAG 07/15

29.05.2015. 10.06.2015. do 12:00 sati

E-BAG-8/15

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - HOTELSKE USLUGE (na području grada Zagreba), E-BAG-8/15

22.05.2015. 02.06.2015. do 13:00 sati

E- BAG 09/15

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NABAVA USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA, E-BAG 09/15

21.05.2015. 01.06.2015. do 12:00 sati

E-BAG-11/15

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, E-BAG-11/15

19.05.2015. 02.06.2015. do 12:00 sati

E-BAG-04/15

NABAVA USLUGA CATERINGA ZA POTREBE SDŽ, E- BAG-04/15

17.04.2015. 28.04.2015. do 12:00 sati

E-BAG-66/15

Nabava usluge neprekinutog pristupa internetu, E-BAG-66/15

16.04.2015. 28.04.2015. do 12:00 sati
Prvi414345Zadnji