Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

E-BAG-23/14

Nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji osnovne škole s dvoranom u naselju Ninčevići

26.11.2014. 08.12.2014. do 12:00 sati

E- BAG 47/14

Usluge održavanja, savjetovanja, upravljanja i podrške Informacijskog sustava i informacijske sigurnosti SDŽ, E-BAG 47/14

20.11.2014. 01.12.2014. do 12:00 sati

E- BAG 46/14

Usluge savjetovanja, upravljanja, podrške i održavanja DNN Web, Liferay, SEUD DNN integracije, E- BAG 46/14

29.10.2014. 10.11.2014. do 10:00 sati

E -BAG -48/14

Obnova licenci antivirus alata TrendMicro WorryFree Bussiness, E-BAG-48/14

27.10.2014. 07.11.2014. do 12:00 sati

E-BAG-42/14

Usluga popravka i održavanja službenih vozila (dvije grupe), E-BAG-42/14

14.10.2014. 27.10.2014. do 12:00 sati

E-BAG-44/14

NABAVA ODJEĆE I OBUĆE ZA SPECIJALISTIČKE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA SDŽ, E-BAG-44/14

10.10.2014. 21.10.2014. do 12:00 sati

E-BAG-24/14

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGA REVIZIJE IDEJNOG PROJEKTA SUSTAVA NAVODNJAVANJA, E-BAG-24/14

17.09.2014. 30.09.2014. do 12:00 sati

E-BAG 43/14

NABAVA OBRTNIČKO-ZANATSKIH RADOVA -ISPOSTAVA TROGIR, E-BAG 43/14

16.09.2014. 30.09.2014. do 12:00 sati

E-BAG 41/14

NABAVA HIGIJENSKOG POTROŠNOG MATERIJALA, E-BAG 41/14

15.09.2014. 29.09.2014. do 12:00 sati

E-BAG-39/14

Nabava radova na brušenju i lakiranju parketa u uredima Domovinskog rata 2 i 4, Split, E-BAG-39/14

31.07.2014. 12.08.2014. do 12:00 sati
Prvi434547Zadnji