Postupci jednostavne nabave

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-31/22 BACKUP VERITAS EXEC - OBNOVA LICENCI, E-BAG-31/22 21.09.2022. 28.09.2021. do 13:00 sati
E-BAG-34/22 ZAMJENA PROZORA I ZIDARSKA OBRADA PROZORA NA LOKACIJI VUKOVARSKA 1, E-BAG-34/22 08.09.2022. 19.09.2022. do 13:00 sati
E-BAG-21/22 OBVEZNO I KASKO OSIGURANJE VOZILA, E-BAG-21/22 07.09.2022. 14.09.2022. do 13:00 sati
E-BAG-27-1/22 UREDSKI NAMJEŠTAJ, E-BAG-27-1/22 29.07.2022. 08.08.2022. do 13:00 sati
E-BAG-86/21 NABAVA SERVERA I RAČUNALNE OPREME ZA PROJEKT TRANSCPEARLYWARNING, E-BAG-86/21 14.07.2022. 25.07.2022. do 13:00 sati
E-BAG-5/22 USLUGE CATERINGA ZA POTREBE SDŽ, E-BAG-5/22 12.07.2022. 21.07.2022. do 12:00 sati
E-BAG-95/22 USLUGA PROVEDBE JAVNE KAMPANJE ZA PODIZANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI ČITANJA "ZA DOBRE VIBRE - ČITAJ LIBRE", E-BAG-95/22 04.07.2022. 13.07.2022. do 13:00 sati
E-BAG-65-1/22 USLUGE NAJMA AUDIO OPREME ZA ODRŽAVANJE SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, E-BAG-65-1/22 04.07.2022. 11.07.2022. do 13:00 sati
E-BAG-65/22 USLUGE NAJMA AUDIO OPREME ZA ODRŽAVANJE SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, E-BAG-65/22 24.06.2022. 30.06.2022. do 13:00 sati
E-BAG-94/22 KABLIRANJE - UVOĐENJE/INSTALACIJA VoIP TELEFONIJE U SDŽ, E-BAG-94/22 15.06.2022. 06.07.2022. do 12:00 sati
Prvi357Zadnji