Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

E-BAG-85/23

SNIMANJE FOTO/VIDEO DOKUMENTACIJE, IZRADA 3D MODELA I MATERIJALA ZA VR PROJEKCIJE NA LOKALITETIMA PODVODNE KULTURNE BAŠTINE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, E-BAG-85/23

08.08.2023. 16.08.2023. do 10:00 sati

E-BAG-76/23

USLUGA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU ZA IT CENTAR, E-BAG-76/23

04.08.2023. 14.08.2023. do 10:00 sati

E-BAG-75/23

USLUGA STRUČNOG NADZORA ZA IT CENTAR, E-BAG-75/23

02.08.2023. 11.08.2023. do 10:00 sati

E-BAG-73-1/23

REKONSTRUKCIJA ELEKTROINSTALACIJA ARHIVA U SUPETRU, E-BAG-73-1/23

21.07.2023. 10.08.2023. do 13:00 sati

E-BAG-27/23

ODRŽAVANJE OBJEDINJENOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA EVIDENCIJU POMORSKOG DOBRA, HOSTING APLIKACIJE ZA JLS, HOSTING JAVNOG INTERNET SERVISA I UNAPRJEĐENJE PRIPADAJUĆIH APLIKACIJA, E-BAG-27/23

14.07.2023. 21.07.2023. do 09:30 sati

E-BAG-54/23

REDOVITO ČIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA, E-BAG-54/23

07.07.2023. 17.07.2023. do 13:00 sati

E-BAG-74/23

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI I ELEKTRO RADOVI U UREDSKIM PROSTORIMA U OMIŠU, E-BAG-74/23

07.07.2023. 17.07.2023. do 10:00 sati

E-BAG-73/23

REKONSTRUKCIJA ELEKTROINSTALACIJA ARHIVA U SUPETRU, E-BAG-73/23

07.07.2023. 14.07.2023. do 13:00 sati

E-BAG-24/23

USLUGE CATERINGA ZA POTREBE SDŽ, E-BAG-24/23

03.07.2023. 11.07.2023. do 13:00 sati

E-BAG-17-1/23

MREŽNA OPREMA, E-BAG-17-1/23

26.06.2023. 04.07.2023. do 10.00 sati
Prvi357Zadnji