Postupci jednostavne nabave

USLUGE SAVJETOVANJA, IZOBRAZBE I SIMULACIJE TE IZRADA STRATEGIJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE ZA POTREBE PROJEKTA TRANSCPEARLYWARNING, E-BAG-62-2/22

  • Broj nabave: E-BAG-62-2/22
  • Datum objave: 12.12.2022.
  • Datum dostave: 21.12.2022. do 10:00 sati

Dokumenti za preuzimanje