29. 2. 2024.
Javni poziv za prijavu programa i projekata za izgradnju i održavanje sportskih objekata iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini
29. 2. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini.
27. 2. 2024.
Mjera 1. Gospodarske manifestacije za promociju gospodarstva
27. 2. 2024.
Mjera 2.Gospodarske manifestacije u poljoprivredi
27. 2. 2024.
Mjera 10. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala u SDŽ
27. 2. 2024.
Mjera 4. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi SDŽ
27. 2. 2024.
Mjera 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive
27. 2. 2024.
Mjera 1.Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ
27. 2. 2024.
Javni poziv za financiranje promicanja i razvoja kulturnih sadržaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji putem elektroničkih medija u 2024. godini
22. 2. 2024.
Javni poziv za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2024. godinu
1345Zadnji