Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma -marine na dijelu k.o. Tučepi, predio Lučica, Općina Tučepi