29. 12. 2023.
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije – Viši stručni suradnik za pravne poslove i Stručni suradnik za izvršenje proračuna
15. 12. 2023.
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za informatiku i zajedničke poslove -Viši stručni suradnik za upravljanje projektima