Natječaji

 

31.10.2012.

Izmjene i dopune objave podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokaloj i područmoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 86/08 i 61/11) u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu "Savjetnika" u Upravnom odjelu za prostorno uređenje

Izmjene i dopune objave podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokaloj i područmoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 86/08 i 61/11) u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu "Savjetnika" u Upravnom odjelu za prostorno uređenje
Prvi235