12. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 12.2.2024. do 27.2.2024.
Natječaj za stipendiranje mladih nadarenih sportaša u 2024. godini iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
Prihvatljivi prijavitelji su: sportski klubovi
8. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 8.2.2024. do 1.10.2024.
POZIV za financiranje javnih potreba u kulturi u 2024. godini iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
Prihvatljivi prijavitelji su: ustanove u kulturi, trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave i njihovi proračunski korisnici
8. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 8.2.2024. do 30.4.2024.
JAVNI POZIV za obnovu i revitalizaciju otvorenih bunara i lokvi građenih tradicijskom gradnjom iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu
8. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 8.2.2024. do 30.4.2024.
JAVNI POZIV za opremanje ustanova u kulturi u 2024. godini na području Splitsko-dalmatinske županije
Prihvatljivi su prijavitelji ustanove u kulturi koje su proračunski korisnici jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije
2. 2. 2024.
Godišnji plan financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području SDŽ za 2024. g.
2. 2. 2024.
JAVNI POZIV za prijavu projekata iz programskih područja zaštite okoliša, smanjenja onečišćenja, zelene infrastrukture i razvoja komunalne infrastrukture JLS i trgovačkih društava za 2024. g.
24. 1. 2024.
Prijave na natječaj traju od 24.1.2024. do 1.10.2024.
Javni poziv vjerskim zajednicama za prijavu programa i projekata u 2024. godini
17. 1. 2024.
Rezultati Javnoga poziva za financiranje projekata, programa i aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja u jesenskom i zimskom periodu u 2024. godini
17. 1. 2024.
Prijave na natječaj traju od 17.1.2024. do 16.2.2024.
JAVNI POZIV za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet ili više djece u 2024. godini
17. 1. 2024.
Prijave na natječaj traju od 17.1.2024. do 28.2.2024.
Javni Poziv za prijavu programa i projekata u okviru javnih potreba u područjima osnovnog i srednjeg školstva za 2024. godinu
12. 1. 2024.
Prijave na natječaj traju od 12.1.2024. do 23.1.2024.
JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
10. 1. 2024.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije
29. 12. 2023.
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije – Viši stručni suradnik za pravne poslove i Stručni suradnik za izvršenje proračuna
123