Ministar Goran Marić potpisao vrijedne ugovore o darivanju s gradonačelnicima Imotskog, Solina i Visa te s načelnikom općine Zadvarje

Danas su u zgradi Županije gradonačelnici gradova Solina, Imotskoga i Visa te načelnik općine Zadvarje, u nazočnosti župana Blaženka Bobana potisali ugovore o darovanju zemljišta ili objekata koji su dosad bili u vlasništvu države.

Župan Boban je uvodno kazao da je prezadovoljan sa suradnjom s Ministarstvom državne imovine i osobno s ministrom Marićem kojega, kako je župan u šali kazao, samo zlobnici napadaju zbog "prevelikog angažmana na području Splitsko-dalmatinske županije". -Danas smo imali priliku vidjeti maksimalnu kooperativnost između Ministarstva državne imovine i predstavnika jedinica lokalne samouprave po pitanju stavljanja u funkciju državne imovine koja je godinama bila zapuštena na području Splitsko dalmatinske županije. Zahvaljujem se ministru na potpisu današnjih ugovora, kao i svim potpisnicima ugovora, koji su danas za svoje lokalne zajednice realizirali vrlo bitne lokacije i pozicije za razvoj sredina iz kojih dolaze. Vjerujem da ćemo vrlo brzo sudjelovati i u nekim novim aktivnostima sa strane lokalnih zajednica, a i nas kao Splitsko dalmatinske županije, gdje planiramo takve nekretnine stavljati u funkciju temeljem javnih natječaja, kroz osmišljavanje projekata za dobrobit lokalne zajednice

Ministar Goran Marić je o svakom predmetu ugovora kazao nekoliko generalnih podataka, naglašavajući kako je ponosan na veliki broj ugovora i ogromne iznose vrijednosti koju će temeljem tih ugovora dobiti na upravljanje čelnici jedinica lokalne samouprave u cijeloj Hrvatskoj, te je zaključio osvrtom na Splitsko-dalmatinsku županiju: - Zahvaljujući županu Bobanu, načelnicima i gradonačelnicima iz cijele Županije, pokrenuta je akcija stavljanja u funkciju zapuštene državne imovine na najbolji mogući način u korist jedinica lokalne samouprave. Mogu samo kazati da će ugovora biti još puno više kada i ostali čelnici gradova i općina pripreme potrebnu dokumentaciju na način kako su to ovaj put učinili gradonačelnici Visa, Solina i Imotskoga, kao i načelnik Zadvarja.

Predmet Ugovora o darovanju s gradom Imotskim, koji je s ministrom Marićem potpisao gradonačelnik Ivan Budalić je sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada “Kozjačić", površine 42.571 metara četvornih. Tržišna vrijednost je 147.300,00 kuna.

Gradonačelnik Grada Solina, Dalibor Ninčević je s ministrom Marićem potpisao Ugovor o darovanju javne zelene površine i javnog parkirališta za potrebe spomen kompleksa „Gospin otok u Solinu“, tržišne vrijednosti 2.522.000 kuna, površine 3.286 četvornih metara na kojoj će se graditi poslovni multifunkcionalni objekt za potrebe kulturnih događanja u gradu Solinu.

U ime gradonačelnika grada Visa, Ive Radice, zamjenica gradonačelnika Antonia Runje je potpisala Ugovor vezan za negdašnju vojarnu Stončica, površine 48.398 četvornih metara, tržišne vrijednosti 33.440.000 kuna., u svrhu poticanja gospodarskog napretka, socijalne dobrobiti građana, te ujednačavanja gospodarskog i demografskog razvitka otoka Visa.

Načelnik Općine Zadvarje, Ivan Krželj je potpisao Ugovor o kuli odnosno tvrđavi koja će biti korištena za promicanje kulturno-edukativnih sadržaja, ukupne površine 874 četvornih metara.