Obavijest o onečišćenju mora za kupanje na području grada Kaštela

Splitsko - dalmatinska županija obavještava javnost da je došlo do trajnog onečišćenja mora sukladno članku 27. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/07) na području Grada Kaštela na sljedećim lokacijama:

  • Gojača, Kaštel Sućurac,
  • Baletna škola, Kaštel Kambelovac.

Dana 12.08.2019., u 7. ciklusu ispitivanja kakvoće mora za kupanje na predmetnim lokacijama uzorkovana je morska voda, a mikrobiološkom analizom utvrđeno je prekoračenje graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) za mikrobiološki pokazatelj Escerichia coli.

Podaci o onečišćenju su uneseni u bazu podataka o kakvoći mora i dostupni su putem aplikacije za unos, obradu i valorizaciju podataka te izvješćivanje i informiranje javnosti http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca.