Gospodarstvo Županije - do 2007. otvorit će se 23 poduzetničke zone

Županijsko poglavarstvo je razmatralo niz točaka vezanih za gospodarstvo Splitsko-dalmatinske županije.

 Pod predsjedanjem splitsko-dalmatinskog župana Krune Peronje u Splitu je 14. srpnja 2004. godine održana 54. sjednica Županijskog poglavarstva.

 Na početku sjednice Tomislav Mihotić pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša izvijestio je o radovima na prostoru Lećevice. Ovi radovi su istraživanja o vodama, utjecaj na floru i faunu i ostalom. U tijeku je izrada Studija na okoliš za odlagalište Donja gora na prostoru općine Podgora kako bi se pripremio konačni projekt sanacije ovog odlagališta. Inače Županijsko poglavarstvo je osnovalo Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu nabave Studije utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom. Rok za provedbu je 60 dana, a planirana vrijednost je 200 tisuća kuna.

 Jednako tako je pročelnik Tomislav Mihotić, kazao kako je najveći dio vodoistražnih radova pri kraju, a ovih će se dana utvrđivati tokovi podzemnih voda te ispuštanjem kemikalija i boja pratiti u kojem će vremenskom razdoblju i gdje one izići. Dodao je kako se izrađuje Studija utjecaja na okoliš za Donju goru, a paralelno se radi i idejni projekt kako bi u jesen mogli početi fizički radovi na sanaciji odlagališta. Jučer je izabrano Povjerenstvo za pripremu i nabavu Popisa otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta i Plana sanacije otpadom onečišćenog tla u županiji. Zakonska je obveza taj popis napraviti od 1. siječnja 2005.,a plan sanacije treba biti gotov do listopada iduće godine.

 Mr. sc. Željko Mišić, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za pomorstvo izvijestio je o stanju na pomorskom dobru i akciji rušenja bespravnih objekata uz more. Cilj je da se napravi prostorna dokumentacija i da se gradi legalno.

 Početak radnog dijela sjednice bio je znaku gospodarstva, te je Božo Sinčić v.d. pročelnika izvijestio o stanju u gospodarstvu Županije u 2003. godini.

 Član Poglavarstva Luka Grgat upitao je dokle se stiglo sa osnivanjem razvojne agencije, koji je po njemu jako važna. Ne bi bilo loše imati i savjetodavno tijelo koje bi bilo na pomoć općinama i gradovima, a posebno pri izradi prostornih planova.

 Dr. sc. Joško Kovač, zamjenik župana kazao je kako je naše gospodarstvo uglavnom isto kao ranije, a mi obično plačemo nad tim stanjem. Plačemo da nas ima malo, a kad se vidi broj nezaposlenih ispada da nas ima viška. Po mišljenju dr. Kovača ima premalo proizvodnog gospodarstva, a nezaposlenost se smanjuje samo statistički.

 Zamjenik župana Tadija Barun kazao je kako uz more turistima mora ponuditi i dodatna zabava. Od zabave je svijet napravio cijelu industriju zabave. Mi ne moramo izmišljati toplu vodu, nego samo pratiti postojeće trendove. Turizam je u drugim sredozemnim zemljama glavna industrijska grana.

 Dr. Ante Nosić, član Poglavarstva je kazao kako jedinice lokalne samouprave ne znaju iskoristiti svoje kulturno i povijesno bogatstvo.

 Uglavnom stanje u gospodarstvu Županije  dalje je nezadovoljavajuće, već drugu godinu zaredom posluje se sa gubitkom. Poduzeća sa blokiranim računom ima 1.760, a iznos nepodmirenih obveza je 826 milijuna kuna. Jedan od zaključaka razmatranja o gospodarstvu je da ključnu ulogu u osmišljavanju i provedbi restrukturiranja gospodarstva trebaju imati jedinice lokalne samouprave, a za vođenje i koordiniranje ovog procesa potrebna je regionalna razvojna agencija – operativno tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave .

 O stanju u gospodarstvu u prošloj godini izjasnit će se i vijećnici Županijske skupštine.

 Poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije na istoj sjednici je donijelo i Program otvaranja poduzetničkih zona u razdoblju od 2004. do 2007. godine. Tim je programom predviđeno otvaranje 23 zone, i to od zone Vinovac – Marina na zapadu Županije do zone Ravča – Vrgorac na istoku te otocima Braču, Hvaru i Visu. Osim minimuma kriterija koje je utvrdila Vlada, Županija se pri izradi programa vodila i stanjem obavljenih radova u svakoj konkretnoj zoni, komunalnom opremljenošću lokacije, visinom do sada uloženih sredstava, blizinom autoceste Zagreb – Split, interesom poduzetnika…

 Temeljem ovih kriterija zone su podijeljene u dvije skupine, a prvu čine sve 23 zone čija je izgradnja već započela kao i one zone za koje su usvojeni prostorni planovi ili je njihovo usvajanje u tijeku. Sve ostale razvrstane su u skupinu potencijalnih zona čija se izgradnja tek očekuje.

 Nebojša Polić, pročelnik Područne službe Split Hrvatskog zavoda za zapošljavanje govorio je o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2003. te novim trendovima u ovoj oblasti.

 Uglavnom u 2003. prosječna stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj je 18,2 posto, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji 24,7 posto. Najmanja stopa nezaposlenosti je u Istarskoj županiji 8 posto i gradu Zagrebu 8,2 posto, najveća 35,3 posto u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji u ožujku 2003. bilo 46.462 nezaposlenih, na dan 31. prosinca bilo je 42.829. Evidentno je smanjenje apsolutnog broja registriranih nezaposlenih osoba, što je jednim dijelom uzrokovano i administrativnim razlozima. Ono što je novo je da poslodavci nemaju više zakonsku obvezu prijavljivanja potreba za radnicima.

I ovo Izvješće naći će se na dnevnom redu Županijske skupštine.

U ovaj «gospodarski blok» uklopilo se i Izvješće o radu trgovačkog društva «Splitsko-dalmatinska zona» d.o.o. Split za 2003. godinu koje postoji od 1999. godine. Do danas su pušteni u rad dijelovi zone Smokovik, Sinj i Postira. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za nove dijelove «Slobodne zone». Vrijedi istaknuti da se ovo trgovačko društvo financira iz vlastite djelatnosti  i iz donacije osnivača. U 2003. vlastitih prihoda bilo je 131.787, a donacije osnivača 479.274. Poslovna 2003. godina završena je s dobiti od 12.534 kuna.

O zoni je govorio direktor Vicencije Biuk, a o radu «Splitsko-dalmatinske zone» svoje će reći  i vijećnici.

Rad još jednog trgovačkog društva našao se na dnevnom redu Poglavarstva (naći će se i na sjednici Skupštine): Trgovačko društvo «Županijske ceste Split» d.o.o. Split. O poslovanju u prošloj godini govorio je direktor Tihomir Brzović. Ovo društvo postoji od 1997., a osnovna djelatnost mu je održavanje i zaštita cesta, i to mreža javnih cesta na prostoru Splitsko-dalmatinske županije od 760 km državnih, 780 županijskih i 940 lokalnih cesta tj. ukupno oko 2.482 km javnih cesta. Društvo je ostvarilo dobit od oko 209 tisuća i 141 kunu.

O stanju u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na području Splitsko-dalmatinske županije za prvih 6 mjeseci ove godine govorio je pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu  Ivan Perković. Ono što je važno naglasiti je poboljšanje financijskog položaja onih lokalnih jedinica koje su dobile status treće skupine područja posebne državne skrbi: Cista Provo, Proložac, Lećevica, Lokvičići, Otok, Runovići, Zagvozd i Prgomet, te onih koji imaju status brdsko-planinskih područja: Sinj, Trilj, Imotski, Vrgorac, Klis, Lovreć, Muć, Podbablje, Primorski Dolac i Šestanovac. Naime, one jedinice koje imaju ovaj status dobivaju poticaje za razvitak kroz poreze, olakšice, povlastice. Već ranije ovaj status imaju Vrlika i Hrvace.

Županijsko poglavarstvo donijelo je Odluku kojom je osnovan Savjet za sigurnost prometa na cestama u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ovo tijelo pored predsjednika dr. sc. Joška Kovača, zamjenika župana imat će članove iz redova MUP-a odnosno PU Splitsko-dalmatinske, Instituta građevinarstva, Hrvatskih cesta, HAK-a, udruge vozača i automehaničara, sociologa i psihijatra.

Savjet će se pored ostalog baviti i preventivnim aktivnostima i unaprjeđenju prometnog odgoja kod mladih.


       M. Šundov