BROŠURA „ZA DOBRE VIBRE – ČITAJ LIBRE“ - AJMO ČITAT!

Nakon sastanka projektnog tima Gradske knjižnice Marka Marulića Split i predstavnika partnera Splitsko-dalmatinske županije o napretku projekta „Za dobre vibre – čitaj libre“ krajem studenog ove godine, 15. prosinca održan je sastanak s dobavljačem usluge provedbe javne kampanje za podizanje svijesti o važnosti čitanja „Za dobre vibre – čitaj libre“ Antom Horvatićem, Account seniorom iz K&K promocije. Na sastanku kojem su prisustvovali Petar Škovrlj, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije, Grozdana Ribičić, ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića Split te Petra Skelin Giljanović, voditeljica projekta „Za dobre vibre – čitaj libre“ gospodin Horvatić isporučio je brošuru o važnosti čitanja koja poziva „Ajmo čitat!“. Brošuru su pripremile Antonija Mikulić Fazinić i Katarina Sovulj iz Gradske knjižnice Marka Marulića Split, a ilustracije potpisuje dizajnerica i ilustratorica Dona Tomić. Cilj brošure je istaknuti važnost čitanja i prednosti koje čitanje donosi te ukratko predstaviti projekt i značenje bibliobusa za Splitsko-dalmatinsku županiju.

Brošura će biti dostupna u bibliobusu te će se dijeliti na području Splitsko-dalmatinske županije, a može se i preuzeti na poveznici: AJMO ČITAT[U1] !.

Brošura se izdaje u sklopu projekta „Za dobre vibre – čitaj libre“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj brošure isključiva je odgovornost Gradske knjižnice Marka Marulića Split.

Osim isporuke brošure na sastanku je dogovoren i raspored emitiranja radio spota u sklopu kampanje o važnosti čitanja u 2023. godini te se započelo definiranje organiziranja okruglog stola o važnosti čitanja.

Nositelj projekta „Za dobre vibre – čitaj libre“ je Gradska knjižnica Marka Marulića Split, a partner je Splitsko-dalmatinska županija. Razdoblje provedbe projekta je od 16.09.2021. do 16.09.2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3.938.232,95 HRK od čega je 3.347.498,01 HRK sufinancirano iz sredstava Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a 590.734,94 HRK iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr .

Dokumenti za preuzimanje