DAROVI ZA „SLAVU RAŠKAJ“, „MIR“ I ŽUPANIJSKU UDRUGU SLIJEPIH

Župan je prigodno darovao ustanove sa 10 tisuća kuna, a štićenike prigodnim darovima.

 
 
 
                                                                             M. Šundov