J A V N I P O Z I V

Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije
              Odbor za izbor i imenovanja

             Na temelju članka 13. stavak 1. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“,  broj 9/07), Odbor za izbor i imenovanja objavljuje


JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za izbor članova Županijskog savjeta mladih

1. Pozivaju se udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih da prijave kandidate za članove Županijskog savjeta mladih.
2. Kandidat za člana Županijskog savjeta mladih može biti osoba od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske  županije.
3. Županijski savjet mladih savjetodavno je tijelo Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije s ciljem uključivanja mladih u javni život Splitsko-dalmatinske  županije.
4. Županijski savjet mladih ima 11 članova,  koji se biraju na mandat  od dvije godine.
5. Prijedlog kandidata podnosi se na propisanim obrascima (SM -1, SM-2, SM-3) koji se nalaze na web. stranicama Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr), pod     „ NATJEČAJI“.
6. Prijedlog kandidata može se predati najkasnije do 17. listopada.2007. u pisarnici Splitsko-dalmatinske županije (Domovinskog rata 2) ili poslati na adresu:

       Splitsko-dalmatinska županija, Odbor za izbor i imenovanja, Split, Domovinskog  rata 2 s naznakom „ Prijedlog kandidata za izbor članova Županijskog savjeta mladih“

      7. Članove Županijskog savjeta mladih bira Županijska skupština na prijedlog Odbora za  izbor i  imenovanja.

 

                                                                                 Predsjednik  Odbora 
                                                                                 za izbor i imenovanja

                                                                                      Mirko Klarić