Obavijest o izradi prostornih planova Grada Solina

             REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                    GRAD SOLIN
         Odjel za komunalne djelatnosti, 
    gospodarstvo i upravljanje prostorom     


Na temelju članka  82.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07), Grad Solin, Odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom daje

OBAVIJEST
O IZRADI PROSTORNIH PLANOVA

Na temelju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Solina («Službeni vjesnik Grada Solina» broj 6/06) započeta je izrada slijedećih prostornih planova:

a) Urbanistički planovi uređenja (UPU):
1. UPU Sv. KAJO-BUNJE 2…………..   (UPU broj  2)
2. UPU Sv. KAJO-MARUSINAC 2……  (UPU broj  4)
3. UPU područja NINČEVIĆI………….  (UPU broj  7)
4. UPU naselja MRAVINCE 1………..     (UPU broj 12)
5. UPU naselja MRAVINCE 2………...    (UPU broj 13)

b) Detaljni planovi uređenja (DPU):
1. DPU VRANJIC-KOSICA…………    (DPU broj 7)           

Detaljne obavijesti o tijeku izrade prostornih planova, mogu se dobiti u Gradskoj upravi Solin - Odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom, Stjepana Radića 42,  ili na tel. 021/ 555-222.