Obnova zapuštenih putova

Programom je obuhvaćeno područje 30 gradova i općina s područja Županije, a planira se uređenje i obnova šumskih putova na 153 trase, ukupne dužine 285 kilometara.

Ovo je i jedan od načina smanjivanja opožarenih površina obzirom na najučestalije nastajanje požara na zapuštenim zemljištima.