ODRŽAN SASTANAK O PLINOFIKACIJI NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Sastanku su bili nazočni predstavnici Energetskog instituta „Hrvoje Požar“ predvođeni ravnateljem dr. Goranom Granićem, predstavnici gradova Sinja, Makarske i Omiša, te splitsko-dalmatinski župan Ante Sanader sa suradnicima. 

Na sastanku je naglašeno kako je s obzirom na predviđenu dinamiku realizacije  projekta plinofikacije Dalmacije nužno prići kvalitetnoj pripremi cjelokupnog projekta na području naše Županije.

 Tako su s potrebnim predradnjama upoznati predstavnici gradova Omiša, Makarske i Sinja s ciljem stvaranja realnih preduvjeta za što učinkovitijom i kvalitetnijom realizacijom plinofikacije. Naime, Splitsko-dalmatinska županija je osnovala Povjerenstvo za raspisivanje natječaja i dodjelu koncesije za distribuciju plina na području gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira. Podloge za raspisivanje natječaja su u pripremi. Međutim, za što bržu realizaciju projekta nužno je sagledati mogućnost plinofikacije i drugih većih gradova u Županiji, a što je bila i tema današnjeg sastanka.